TAG标签:茶联

茶叶茶联大全,茶联精选

松涛烹雪醒诗梦;竹院浮烟荡俗尘。泉香好解相如渴;火候闲平东坡诗。采向雨前,烹宜竹里;经翻陆羽,歌记卢仝。小天地,大场事,让我一席;论英雄,谈古今,喝它...

点击:118 / 茶叶 / 懒人网 / 2017-12-18

3